Pro média

Staňte se mediálním partnerem Kariérního centra MU! Pomozte nám rozšířit povědomí o Kariérním centru MU a výměnou získejte větší viditelnost mezi studenty. Masarykova univerzita má 35 tisíc studentů, více než 5 tisíc pracovníků a téměř 2 tisíce externích spolupracovníků. Ti všichni se mohou stát vašimi čtenáři, posluchači, nebo diváky.

Mgr. Hana Cukrová

Kontakt pro média

+420 733 741 886

cukrova@kariera.muni.cz

Ke stažení

Grafické podklady

Informace o KC

Videa

Hlavní partner