Kariéra s Ph.D. v Life Science? Vstřícné podmínky pro výzkumníky

16. 10. 2018, Autor: Hana Cukrová, Vratislava Chlupová

Co čeká absolventy přírodních věd s titulem Ph.D. v soukromých společnostech? Mentor, který je provede adaptačním procesem, volná pracovní doba a vstřícné podmínky pro výzkumníky. O tom se přesvědčili účastníci akce Industry ShowCase: Kariéra v Life Science, která proběhla 10. října v prostorách univerzitního kampusu. Na akci se představily společnosti – Contipro a.s., Novartis, Thermo Fisher Scientific a Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Přečtěte si souhrn toho, co na akci zaznělo.

Čím můžete zaměstnavatele zaujmout?

Zahraničními zkušenostmi! Těch si cení všechny společnosti, zvláště pak těch dlouhodobějších, když např. absolvujete výjezd na min. půl roku. „Předpokládáme, že student už nějakou vědeckou zkušenost ze zahraničí má,“ uvedl Josef Šimek ze společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. Pro firmy totiž vaše zahraniční zkušenosti znamenají, že máte kontakty na jiné výzkumníky v zahraničí. 

Naopak do společnosti Novartis se můžete přihlásit i bez předchozích zkušeností, i když i tam si jich velmi cení. „Na předchozích zkušenostech nebazírujeme, ale hledáme budoucí potenciál,“ vysvětlila jejich HR specialistka Tereza Kroftová. V této společnosti se můžete s výjezdy setkat i po nástupu do zaměstnání, protože cesty zaměstnanců na zahraniční pobočky velmi podporují.

Odfláknout motivační dopis se nevyplácí

Možná berete motivační dopis jen jako přílohu k životopisu.  Nezapomínejte, že i on může rozhodnout o tom, zda získáte vysněnou práci, nebo ne. Velmi kvalitní motivační dopisy očekávají např. ve společnosti Contipro a.s. V Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. pak prověřují i uvedené reference v CV. Proto myslete na to, že je dobré tam uvést někoho, se kterým jste měli dobrý vztah a úzce spolupracovali.

Pokud váš životopis manažery zaujme, získáte pozvání na pohovor. Připravte se na praktické úkoly, prověřování vašich předchozích zkušeností, např. formou prezentace vybraného výzkumu, i na zkoušku z angličtiny. Tu všechny společnosti vyžadují minimálně na úrovni B2. Například ve firmě Novartis vaše jazykové znalosti ověří přímo ředitel, se kterým povedete rozhovor v angličtině.


Co vás čeká po nástupu do práce?

Všechny firmy mají svůj adaptační proces, v rámci kterého se o každého nového zaměstnance stará mentor a pomáhá mu. Může to být spolupracovník i přímo vedoucí týmu. Ve většině firem trvá adaptační proces celý rok.

Jestli budete svým novým kolegům tykat, nebo vykat, záleží na společné domluvě. Firmy nevyžadují ani žádný daný dress code, kromě pracovních jednání, a ve většině z nich se setkáte s více méně volnou pracovní dobou. Např. v Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. můžete přijít do práce kdykoliv mezi 6:00 a 8:30, v Thermo Fisher Scientific musíte být na pracovišti mezi 9:00 a 14:00. Pro společnosti není až tak důležité kdy, a v Novartis s tzv. Anywhere office ani kde, danou práci děláte, ale že ji uděláte dobře. 

Co se týče platů, po získání titulu Ph.D. očekávejte ve většině společností tabulkový plat, který začíná na 40 tisících hrubého. Celá částka ale může být ještě vyšší. Záleží i na konkrétní pozici, kterou budete zastávat a výši odměn, které k vám doputují na účet.

Dítě na cestě. Jak změní vaši práci?

S těhotenstvím se v některých společnostech ženám mění pracovní pozice. Např. v Contipro a.s. odcházejí nastávající matky pracovat do kanceláře a zkrátí se jim úvazek, protože v laboratořích pracují i s nebezpečnými chemikáliemi, a tak jim chce firma zajistit co nejvíce bezpečné podmínky. Naopak v Thermo Fisher Scientific mohou dále pracovat na stejných pozicích.

Většina firem na děti svých zaměstnanců myslí. Contipro a.s. má zřízenou mateřskou školu s rodilým anglickým mluvčím, Novartis nabízí českou školku a Thermo Fisher Scientific sice školku nemá, ale není problém, když si vezmete dítě s sebou na pracoviště, pokud zrovna nepracujete v laboratoři.


Je titul Ph.D. v přírodních vědách důležitý?

Získaný titul vám může pomoci k vyššímu platu, ale
nemusí vám zaručit přijetí do firmy. Jak to? Společnosti při přijímacím řízení nezkoumají jen nejvyšší dosažené vzdělání, ale také to, jestli se na vybranou pozici hodíte.  „Titul doktor sám o sobě nic neznamená. Záleží na tom, jak je člověk schopný,“ konstatoval Vladimír Velebný ze společnosti Contipro a.s.

Na druhou stranu je titul známkou toho, že jste schopní zaměstnanci. „Na pracovníky s Ph.D. máme vyšší očekávání,“ potvrdil Martin Sommer z Thermo Fisher Scientific.


Akci Industry ShowCase: Kariéra v Life Science pořádalo Kariérní centrum MU ve spolupráci s Odborem výzkumu dne 10. 10. 2018 v prostorách INBIT, v Univerzitním kampusu Bohunice.

Hlavní partner