Kariéra v EU z MUNI: Jak se dostat do Bruselu a spoluutvářet evropské regulace?

9. 12. 2019, Autor: Pavla Hosnedlová, za tým ambasadorů MUNI pro kariéru v institucích EU

Hovoříte anglicky, německy nebo francouzsky? Nebo ovládáte dokonce všech 24 oficiálních jazyků Evropské unie? A chtěli byste pracovat v mezinárodním prostředí a podílet se na utváření Evropy? Pak může být práce či stáž v institucích EU pro vás to pravé ořechové. A že nemáte ještě žádný titul? Kariéru v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku či v jakékoliv zemi napříč Unií můžete začít už s maturitou.


Zastoupení Čechů v institucích, orgánech nebo agenturách napříč EU i mimo ni není žádná sláva. O to víc máte šanci poznat fungování motoru, který řídí (zatím ještě) 28 členských států a dennodenně ovlivňuje život půl miliardy občanů. Dostat místo v jednom z generálních ředitelství Evropské komise, rozsáhlé překladatelské službě Evropského parlamentu nebo generálním sekretariátu Rady EU (nikoliv Rady Evropy) ale není snadný úkol.

Možností je však hned několik. Tou nejsnazší a pro vás zřejmě nejdostupnější cestou je stáž.  

Přispějte k tvorbě evropské legislativy

Největší možností jsou tzv. blue book traineeship na půdě Evropské komise (EK), která připravuje legislativu EU. Stáže v evropské administrativě jsou vypisovány každý půl rok a trvají zpravidla pět až šest měsíců. V průběhu ledna se lze hlásit na podzimní turnus (od října do února), v průběhu srpna pak na turnus jarní (od března do července).

online přihlášce je kromě osobních údajů, dosaženého vzdělání, dosavadní praxe a motivace dobré zmínit, na co konkrétně se specializujete (např. oblast migrace, regionální politika, ochrana spotřebitele atp.). Každý rok se takto hlásí 10 tisíc zájemců ze všech členských států. Z nich je nejprve předvybráno zhruba 2 700 uchazečů do tzv. „modré knihy“ a poté vybráno 950 vyvolených. Pokud nežádáte o povinnou stáž, kterou po vás vyžaduje váš obor a která tak není placená, můžete získávat každý měsíc plat ve výši 1 200 eur (tedy 31 200 Kč).

Na stáž se můžete hlásit už v lednu 2020

Jestli máte aspoň bakalářský titul a zároveň jste v institucích EU ještě nepracovali déle než 6 měsíců, můžete se přihlásit na další podzimní turnus už v lednu 2020. Stáž můžete prožít v Bruselu, Lucemburku nebo na zastoupení EK v jiných členských státech.

Podobně lze žádat o stáž i v Evropském parlamentu. Díky stipendiu Roberta Schummana ve výši 1 200 eur mohou absolventi VŠ nakouknout pod ruce europoslanců. Jste-li zdatní v jazycích, pak můžete vyzkoušet i překladatelskou stáž. Finanční ohodnocení je zde dokonce ještě o trochu vyšší a to 1 300 eur za měsíc.

O pětiměsíční placenou (či povinnou neplacenou) stáž můžete žádat také u Generálního sekretariátu Rady ministrů EU v Bruselu a podílet se na přípravách podkladů a jednání velvyslanců či ministrů členských států. Zde je ale konkurence ještě mnohem vyšší než u předchozích dvou institucí. Na každý půl rok je totiž vypsáno pouze 50 placených míst. Další šanci na přihlášení budete mít od února do března příštího roku na podzimní turnus. Měsíční mzda rovněž činí 1 200 eur.

A co praxe u Soudního dvora EU v Lucemburku, poradního Výboru regionů nebo Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, Evropského účetního dvora v Lucemburku či Frontexu se sídlem ve Varšavě? Na výběr máte celou škálu možností. Stačí si jen vybrat a podat včas přihlášku. Některé z nich každý půl rok nabízejí buď pětiměsíční placené stáže, které jsou často pro vysokoškolské absolventy, nebo kratší (třeba tříměsíční) neplacené pro vysokoškolské studenty.

Získejte doživotní zaměstnání v EU

Nebo si místo praxe rovnou troufnete na zaměstnání? Výběrový proces se skládá ze čtyř částí a může trvat devět až dvanáct měsíců. Po úspěšném absolvování všech kol získáte trvalé místo s možností změny po určité době. Záleží ale na pozici a typu profese. Dvěma základními platovými třídami stálých zaměstnanců jsou 1) asistenti/sekretáři a 2) referenti. Finanční ohodnocení se pak podle toho pohybuje od 2,5 tisíc do téměř 7 tisíc eur měsíčně.

Prvně je dobré si vytvořit osobní účet na stránce EPSO, Evropského úřadu pro výběr personálu. Pak podat přihlášku doplněnou o test sebevýběru a test sebehodnocení. Poté následuje kognitivní test na počítači složený z testu slovního uvažování, testu číselného uvažování, testu abstraktního uvažování a testu chování v pracovních situacích. Samotné testování lze vykonávat v domovském státě (tedy i v ČR). Připravit se na něj můžete pomocí ukázkových testů na stránkách EPSO.

Když uspějete a máte nejvyšší počet bodů, ve druhém kolem vás čeká práce s elektronickou poštou (tzv. e-tray excercise). Budete-li mít i zde štěstí, pak si Vás pozvou do hodnotícího centra v Bruselu. Zde budete muset za dozoru přísedících během celého dne vyřešit případovou studii a skupinový úkol, předložit ústní prezentaci a projít strukturovaným a motivačním pohovorem.

Projdete-li úspěšně, dostanete se na seznam kandidátů, z něhož si pak jednotlivé instituce vyberou vhodnou osobu a pozvou si ji na pohovor. A nemusíte být pouze právníci, lingvisté, politologové, IT specialisti či ekonomové, uplatnění najdou také absolventi přírodních nebo humanitních věd.


Nevíte si stále rady, kde najít další informace, aktuální nabídky zaměstnání, požadavky na přijetí či podrobnosti na výběrový proces? Pak jsou tu pro vás univerzitní studentští ambasadoři pro práci v institucích EU. Můžete je sledovat na Facebooku, kam pravidelně vkládají aktuální nabídky stáží a zaměstnání, nebo je kontaktovat emailem na adrese: eucareers.muni@gmail.com.

Hlavní partner